Vũ Ngọc Trà

Thông tin về Vũ Ngọc Trà

  • Họ & Tên: Vũ Ngọc Trà
  • Năm sinh: 1996
  • Quê quán: Ninh Bình
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại MODPURE:

  • Hiện tại Ngọc Trà đang phụ trách công việc viết bài trên website https://modpure.mobi tại MODPURE.

Hình ảnh của Vũ Ngọc Trà