Nguyễn Hữu Duy

Thông tin về Nguyễn Hữu Duy

  • Họ & Tên: Nguyễn Hữu Duy
  • Năm sinh: 1994
  • Quê quán: Hà Nam
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của Duy tại MODPURE:

  • Hiện tại Duy đang phụ trách công việc Kiểm Duyệt các bản MOD tại MODPURE.

Hình ảnh của Nguyễn Hữu Duy