Hoàng Công Tuyền

Thông tin về Hoàng Công Tuyền

  • Họ & Tên: Hoàng Công Tuyền
  • Năm sinh: 1993
  • Quê quán: Nam Định
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của Tuyền tại MODPURE:

  • Hiện tại Tuyền đang phụ trách công việc MOD GAME tại MODPURE.

Hình ảnh của Hoàng Công Tuyền