Đinh Công Định

Thông tin về Đinh Công Định

  • Họ & Tên: Đinh Công Định
  • Năm sinh: 1990
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại MODPURE:

  • Anh Định hiện là CEO & Founder của MODPURE.
  • Hiện tại đang đang là người trực tiếp điều hành và cùng với Tuyền sáng tạo ra các bản MOD tại MODPURE.

Hình ảnh của Đinh Công Định